Wyższe Seminarium Duchowne
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Szkolna 12
64 – 211 Obra

tel.:  (68) 384-20-47 lub (68) 384-12-23
fax:  (68) 384-26-95
obrarekt@oblaci.pl /rektor/
obrapref@oblaci.pl /pref. studiów/
obrabiblio@oblaci.pl /biblioteka/
obrapar@oblaci.pl /parafia/

Kwartalnik seminaryjny „Mozaika Obrzańska”: mozaika@oblaci.pl

Numer konta bankowego seminarium:
PKO  BP  WOLSZTYN  78 1020 4144 0000 6502 0003 9420

Placówki oblackie